Een plan voor bouw of verbouwen zit vaak al lange tijd in het hoofd van de opdrachtgever. BTA heeft de kwaliteit en expertise om deze plannen tastbaar te maken. Van het opstellen van het programma van eisen (pve) tot en met het volledig ingericht opleveren van het pand: voor het complete project vindt de opdrachtgever in BTA één aanspreekpunt.

Het proces van het aankopen van de grond of het pand tot aan het kunnen betrekken van de locatie vraagt een hoop energie en kennis van zaken. Voor ondernemers is het daarom prettig de coördinatie over te laten aan een projectmanager. BTA kent de valkuilen, weet op welke punten kan worden bespaard en neemt het regelwerk en het aansturen van de diverse betrokken partijen uit handen.
De wensen en eisen van de opdrachtgever worden aangevuld met de kennis en ervaring van BTA, wat uitmondt in een op uitvoerbaarheid getoetst plan en een kwalitatief hoogwaardige en tijdige oplevering van het project. Zo kunt u zelf ongestoord door met uw core business.

 

Regelgeving

Het inkleden van normen, vergunningen, regels en eisen van bijvoorbeeld gemeenten kunnen opdrachtgevers ook aan BTA overlaten. Vanwege de bekendheid met de gemeentelijke organisatie en vice versa, is BTA hiervoor de aangewezen organisatie.

 

Deeltrajecten

Door BTA in te huren voor de volledige begeleiding van het bouw- of infraproject, kunnen alle aspecten en deeltrajecten zorgvuldig op elkaar worden afgestemd, met het optimale resultaat als gevolg. Daarnaast is het mogelijk om de expertise van BTA in te zetten voor een specifiek deeltraject, zoals het programma van eisen, de projectraming, de bouwtekeningen, directievoering of een ander deeltraject.

 

Rapportage

Terwijl u als opdrachtgever wordt ontzorgd, blijft u op de hoogte van de voortgang. BTA staat voor heldere communicatie en korte lijnen. Met onze tools kunt u op ieder gewenst moment de status bekijken, zowel op hoofdlijnen als in detail. Afhankelijk van het project wordt middels week- of maandrapportages en bouwverslagen op bondige en overzichtelijke wijze de tussenstand in kaart gebracht.

 

Conditiemeting / meerjaren onderhoudsplan

BTA van der Kolk voert conditiemetingen uit conform de NEN 2767. Middels de conditiemeting wordt inzichtelijk gemaakt wat de staat is van een gebouw en/of het interieur. De conditiemeting wordt verwerkt in een overzichtelijk opnamerapport. De conditiemeting is een goed startpunt om een meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Middels het meerjaren onderhoudsplan worden de te verwachten kosten voor de komende jaren (bijvoorbeeld 10 jaar) inzichtelijk gemaakt. Naast het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan, kan BTA van der Kolk er ook op toezien dat het onderhoud volgens het meerjaren onderhoudsplan wordt uitgevoerd.