Politie Regio Ijsselland - 2005 tot heden

Meerjaren onderhoudsplannen Politieregio IJsselland

Om duurzame panden ook in de toekomst duurzaam te houden, is onderhoud van groot belang. Dat geldt voor alle onderdelen van het gebouw, van de cv-ketel tot de kozijnen. Voor de panden van Politieregio IJsselland heeft de Politie BTA van der Kolk in de arm genomen, zowel voor klein als voor groot onderhoud. BTA stelt meerjarenplannen op, zodat de opdrachtgever weet wat hij de komende vijf jaar aan onderhoud kan verwachten en welke investeringen hiervoor moeten worden gebudgetteerd. BTA bewaakt tevens de planning en begeleidt de uitvoeringsprocessen.

Die begeleiding is erop gericht de gebruikers van het pand zo ongestoord mogelijk te kunnen laten werken. De bouwtijd wordt kort gehouden, aannemers worden uitvoerig geïnstrueerd en de planning wordt streng bewaakt. Door zowel horizontaal als verticaal met de daartoe vooraf aangewezen personen te communiceren, voelen opdrachtgevers en medewerkers zich bij het proces betrokken zonder er zelf omkijken naar te hebben. Bovendien heeft de opdrachtgever zelf altijd één vast contactpersoon bij BTA.

Voor de Politieregio IJsselland voert BTA ook herinrichtingsvraagstukken uit. Bijvoorbeeld het creëren van extra werkplekken vanwege de verhuizing van een team of de herhuisvesting van de hondenbrigade. BTA wordt hierbij vanaf de initiatieffase betrokken en neemt vervolgens werkzaamheden als het locatieonderzoek, het haalbaarheidsonderzoek, het onderzoeken van het bestemmingsplan, de kostenanalyse en de vergunningsaanvraag op zich. In de uitvoeringsfase is BTA er voor het bewaken van de planning en het aansturen van de aannemers.

 

Renovatie politiebureau Hardenberg

Het pand waarin het politiebureau van Hardenberg (Politie Regio IJsselland) is gevestigd, staat inmiddels vijftien jaar. Om het gebouw in conditie te houden en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, was een renovatie nodig. BTA van der Kolk heeft de bewaking van de planning op zich genomen, evenals de uitvoeringsbegeleiding.

Een strakke planning en een punctuele organisatie was van grote toegevoegde waarde, omdat op het bureau gedurende de renovatie gewoon werd doorgewerkt. Op advies van BTA zijn de werkzaamheden per verdieping uitgevoerd. Bij het verhuizen van de medewerkers heeft BTA een ondersteunende rol gehad door de momenten van verhuizen te stroomlijnen met de werkzaamheden. Ook heeft BTA tijdelijke voorzieningen laten treffen, zoals een balie en kleedruimtes. Dankzij de goed uitgedachte planning, flexibele oplossingen en heldere communicatie kon het korps zijn dagelijkse werkzaamheden ongestoord voortzetten.

Het pand is in zes maanden tijd van binnen opnieuw geschilderd, er is nieuwe vloerbedekking gelegd en de systeemplafonds zijn vernieuwd. Bovendien is het volledige installatiewerk onder handen genomen om het comfort te verhogen en de energiekosten te verlagen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan cv-ketels, koeling, verwarming en luchtbehandeling. Door middel van innovatieve regeltechniek worden de installaties ruimtegestuurd ingezet. Op die manier wordt een ruimte alleen verwarmd wanneer daarin mensen aanwezig zijn.